قدردانی اشرف غنی و عبدالله عبدالله از نقش سازنده ایران در روند صلح افغانستان
سرویس خارجی: رئیس جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی این کشور از نقش سازنده ایران در راستای برقراری صلح در کشورشان قدردانی کردند.

«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان ضمن تاکید بر نقش ایران در دستیابی افغانستان به صلح دولت محور، ابرازامیدواری کرد که این نگاه و رویکرد ایران مبنی بر دولت محور بودن صلح را سایر کشورها در منطقه نیز دنبال کنند.

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نیز از مواضع ایران در روند صلح افغانستان قدردانی کرد و آن را در راستای حاکمیت و محوریت دولت و مردم کشورش دانست.

در چنین شرایطی، رئیس‌جمهوری افغانستان از آمادگی دولت کابل برای بازگشایی دفتر طالبان در کابل خبر داد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ