قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) اعلام کرد که دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این شبکه مالی را قطع کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) دیروز اعلام کرد که دسترسی برخی بانک‌های نامشخص به این شبکه مالی را به علت آنچه که “ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی” عنوان کرد، قطع کرده است.
سوئیفت در بیانیه‌ای مختصر با اشاره به اینکه تعلیق بانک‌های ایرانی از دسترسی به این سیستم مالی “قابل تاسف” است، اعلام کرد که این اقدام را برای ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی انجام داده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ