محل شهادت رئیسعلی دلواری ثبت ملی شد
سرویس شهرستان‌ها: محل شهادت رئیسعلی دلواری در بوشهر که به خانه مشهد رئیسعلی دلواری معروف است، به عنوان اثر فرهنگی تاریخی در فهرست ملی کشور به ثبت رسید.

ناصرامیرزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان این خبر، افزود: در اجرای بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی، خانه مشهد رئیسعلی دلواری واقع در محله «تنگک اول» شهر بوشهر، با شماره ثبت ۳۲۰۰۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این خانه مکانی است که رئیسعلی دلواری در آن به شهادت رسید.

Email this page

نسخه مناسب چاپ