محکومیت ۱۴۶ میلیارد ریالی ۲ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه‏
‎سرویس خبر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه ۱۴۶ میلیارد ریالی دو شرکت عمده واردکننده گوشی تلفن همراه، به اتهام گرانفروشی ۶۰ هزار و ۶۸۸ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه خبر داد‏‎.
‎محمدعلی اسفنانی افزود: تعزیرات حکومتی در موضوع مبارزه با پدیده گرانفروشی در بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی به وعده‌هایی که به مردم داده، عمل کرده است و بر همین اساس گزارش تخلف دو شرکت دیگر واردکننده تلفن همراه که از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اوایل مرداد امسال به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده بود، منجر به صدور حکم شد‏‎.
‎وی گفت: از ۲۶ پرونده وارده ارجاعی به شعبه ۵۶ بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی تهران برای ۲۰ پرونده که گزارش آنها تکمیل و تحقیقات آن کامل شد، رأی صادر شده و ۵ پرونده به علت نقص و ضرورت تحقیق بیشتر در حال بررسی است و به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد‏‎.
‎اسفنانی گفت: در همین ارتباط دو شرکت عمده واردکننده تلفن همراه ۶۰ هزار و ۶۸۸ گوشی تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و در عرضه آن مرتکب گرانفروشی به مبلغ بیش از ۷۳ میلیارد ریال شده بودند که شعبه مذکور پس از احراز تخلف، مرتکبان را در مجموع به پرداخت ۱۴۶ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۹۸ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد‏‎.

Email this page

نسخه مناسب چاپ