مشکلات بهارستان بر اساس سند توسعه این شهر بررسی می‌شود
بهارستان ـ خبرنگار اطلاعات: استاندار تهران گفت: مشکلات بهارستان بر اساس سند توسعه این شهر بررسی می‌شود.
محمد حسین مقیمی با سفر به بهارستان در نشست مشترک کار گروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران حاضر شد و گفت: بر اساس مسائل و مشکلات شهرستان بهارستان با مرور مصوبات در اداره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مسائل با سند توسعه استان تهران مقایسه شد و در نهایت سند توسعه شهرستان بهارستان تهیه و تدوین و مقرر شد که بر اساس آن، سند توسعه شهر بهارستان دنبال شود.
استاندار تهران اظهار داشت: در بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی به۲ قسمت باید توجه داشته باشیم که بخش اول سخت افزاری است و دیگری، بخش نرم افزاری است که باید مورد توجه ویژه مسئولین این حوزه قرار بگیرد.
مقیمی افزود: در حوزه سخت افزاری باید بدانیم که مسئولیت‌هایی که بر عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در شهرستان بهارستان چه وضعیتی دارد، مثلا در حوزه‌های فرهنگسراها و سینما و تئاتر و موسیقی باید بررسی کنیم که چه اقداماتی را باید صورت دهیم و چه اقداماتی انجام شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ