واشنگتن: ترکیه اس-۴۰۰ بخرد،فروش پاتریوت را لغو می کنیم
سرویس خارجی: مقامات آمریکایی اعلام کردند: در صورتی که ترکیه سامانه‌های پدافند موشکی اس-۴۰۰ روسی را از مسکو بخرد پیشنهاد فروش پاتریوت آمریکایی به آنکارا را لغو می‌ کنیم.در همین رابطه، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشد اعلام کرد:اگر ترکیه از خرید موشک‌های اس ۴۰۰ روسیه صرف‌نظر نکند واشنگتن پیشنهاد خود را برای مجهز کردن آنکارا به موشک‌های پاتریوت لغو خواهد کرد. از طرفی،رئیس جمهوری ترکیه گفت: هر تله‌ای که در راه دستیابی به منافع و اهداف ترکیه کار گذاشته‌ اند را خنثی خواهیم کرد.وی افزود: اکنون نیز حاضریم به بهای سپر کردن سینه خود در برابر هرگونه دست‌‌اندازی داخلی و خارجی بایستیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ