پایان دغدغه های چندین ساله بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده است تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب نماید. البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.

یکی از ابعاد بسیار مهم در شفافیت اطلاعات، افشای به موقع آن است. در این جهت ناشرانی که به صورت پذیرفته شده یا درج شده وارد بازار سرمایه کشور می شوند، مطابق با دستورالعمل های موجود موظف هستند در بازه های زمانی مشخص نسبت به افشای اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب کند البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.

در این جهت در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف، از پاییز ۱۳۹۶ پس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطلاعات، موارد مرتبط با بازه های زمانی قانونی، و نیز موارد تاخیر در افشای اطلاعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) در قالب پیامک ارسال می گردد که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطلاعات داشته است.

در اسفند ۹۶ از ۴۸۷ اطلاعیه قابل انتشار، ۸۶ درصد به موقع و بدون تاخیر منتشر شده اند، و ۱۴ درصد باقی مانده هم با میانگین تاخیر سه روزه منتشر شده اند که نشانگر تعهد ناشران در ارایه بموقع اطلاعات است.

در دو مقطع زمانی تغییر رفتار ناشران در انتشار به موقع اطلاعات قابل ملاحظه است مقطع اول در تیر و مرداد سال ۱۳۹۵ که انتشار به موقع اطلاعات به سطح حدود ۱۵درصد افت داشت و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن رشد چشمگیری در افشای به موقع اطلاعات رخ داده است.

مقطع زمانی دوم مربوط به پاییز سال ۱۳۹۶ است که دستورالعمل جدید افشای اطلاعات به ناشران اعلام شد و پیگیری های لازم برای رعایت آن انجام شد و همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، موعدهای افشای اطلاعات به ذینفعان ناشر اطلاع رسانی گردید تا از این طریق تعهد ناشر به افشای به موقع افزایش یابد.

از سوی دیگر مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل، جزییات طرح تاسیس بورس بین المللی کیش را که به تازگی از سوی رئیس این سازمان مطرح شد، تشریح کرد.

بهادر بیژنی با بیان اینکه می توان تاثیر بورس بین المللی کیش را فراتر از آن منطقه آزاد تجاری دید، گفت: تاسیس بورس بین المللی کیش مسلما به بالاتر رفتن سطح استانداردها و رویه های اجرایی – آن هم نه فقط در بورس بلکه در سطح بازار سرمایه کشور- کمک می کند و این اتفاق بازار را امن تر، منصفانه تر، کارآتر، شفاف تر و رقابتی تر خواهد کرد.

وی توضیح داد: طرح تاسیس بورس بین المللی کیش در راستای اجرای ماده ۲۹ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در دستور کار قرار گرفته است .بیژنی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹، تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات، مجاز است و تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب هیات وزیران می رسد؛ یعنی در واقع مبنای قانونی طرح بورس بین المللی کیش این مساله بوده است.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل اظهار داشت: آیین نامه پیشنهادی موضوع این ماده، در جلسه هیات مدیره سازمان بورس در ۲۶ خرداد جاری به تصویب رسید و مقرر شد که در شورای عالی بورس هم مطرح شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ