پاکستان، گروه تروریستی جندالشیطان را در فهرست سیاه قرار داد
سرویس خارجی: دولت پاکستان، گروه تروریستی جند الشیطان را در فهرست سیاه گروه هایی قرار داد که حق فعالیت در این کشور را ندارند.

دولت پاکستان با انتشار فهرست جدید گروه هایی که حق فعالیت در این کشوررا ندارند ، فعالیت گروه تروریستی جندالشیطان را به جرم اجرای عملیات‌های تروریستی در خاک ایران ممنوع کرد و برخورد با این گروه را در دستور کار خود قرار داد. این در حالی است که گروه تروریستی جند الشیطان به سرکردگی «عبدالمالک ریگی» عملیات‌های تروریستی مختلفی در خاک ایران انجام داده و دهها تن از شهروندان این کشور را به شهادت رسانده است.در خبر دیگری،دادگاه عالی پاکستان با انتشار یک بیانیه‌، به ارتش و نیروهای نظامی این کشور هشدار داد تا از حدود قانونی خود تجاوز نکنند و از دخالت در انتخابات و امور سیاسی کشور به شدت پرهیز کنند.

ازسویی،«راجا ناصر عباس جعفری» دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: انقلاب اسلامی ایران سرنوشت منطقه را تغییر داد.وی تصریح کرد: وحدت بین مسلمانان یکی از آثار بابرکت انقلاب اسلامی ایران بود که همچنان ادامه دارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ