پدر و پسر در استخرجام جم اردبیل غرق شدند
اردبیل ـ خبرنگار اطلاعات: پدرو پسری که درحال شنا دراستخرجام جم اردبیل بودند، هر دو جان خود را براثر غرق شدگی از دست دادند‎.

دادستان اردبیل با بیان این خبرافزود: نوجوان ۱۴ ساله‌ای که به فنون شنا آشنا نبود، در قسمت عمیق استخر شنا می‌کرد که دچار دستپاچگی شده، تسلط خود را از دست ‌داد. در همین حال پدر که شاهد غرق شدن فرزندش بود، به سمت او حرکت کرد تا پسرش را نجات دهد، ولی هردو جان خود را ازدست می‌دادند‎.

ناصر عتباتی با اظهار تاسف ازاین حادثه ناگوار اظهار داشت: ۳ نفر غریق نجات به همراه مدیرداخلی استخر به دلیل کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظایف‌شان دستگیرشده‌اند و طبق شواهد به دست آمده محرز شده است که بخشنامه ارائه شده در مدیریت استخربه درستی رعایت نشده و در این خصوص سهل‌انگاری صورت گرفته است‎.

Email this page

نسخه مناسب چاپ