پیشرفت پروژه جمع آوری گازهای نفتی قلعه نار
اهواز – خبرنگار اطلاعات: مجری طرح جمع آوری گازهای همراه نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت میدان قلعه نار خبر داد. مهندس حسینی افزود: تسهیلات جمع آوری گازهای همراه واحد بهره برداری قلعه نار برای تزریق در سازند آسماری مخزن قلعه نار و جلوگیری از سوزاندن آنها ساخته می‌شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه مذکور ۳۱۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، افزود: در این پروژه یک ایستگاه تقویت فشار گاز، واحد آبزدایی گاز، خطوط لوله، تسهیلات سرچاهی تزریق و تاسیسات جنبی مورد نیاز از جمله خطوط و پست ۱۱ر۳۳ کیلو ولت برق در دست ساخت است.
حسینی گفت: با اجرای این پروژه روزانه از سوزانده شدن ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فوت مکعب گازهای همراه نفت به منظور رعایت الزامات زیست محیطی جلوگیری و روزانه ۶۰۰ بشکه نفت بازیافت ثانویه خواهد شد.
او افزود: گاز‌های جمع آوری شده به منظور افزایش برداشت نفت و حفظ فشار مخزن پس از فشار افزایی در ایستگاه تقویت فشار، توسط یک خط لوله به مخزن قلعه نار تزریق می‌شود.
وی گفت: محل اجرای پروژه در مجاورت واحد بهره برداری موجود قلعه نار واقع در شمال اندیمشک است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ