کاشت ۲۸۰۰ اصله نهال در مجتمع آموزشی رفاهی شهید ستاری بابلسر
ساری ـ خبرنگار اطلاعات: معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، از کاشت ۲۸۰۰ اصله نهال در مجتمع آموزشی رفاهی شهید ستاری بابلسر خبر داد.

محمدرضا جهان آرا افزود: یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت حیاتی‌ترین راهکارها برای برون رفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر جنگل‌های باقیمانده کشورمان زراعت چوب و توسعه آن به ویژه در خارج از جنگل‌ها است که با این اقدام می‌توان در اولین مرحله با تولید فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی کشور فرصت کافی برای برنامه ریزی‌های بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب داشت؛ عواملی همچون وجود دام در جنگل، حضور جنگل نشینان، قاچاق چوب و غیره که هر یک در تخریب و آسیب رساندن به موجودیت جنگل‌ها نقش بسیار مهمی دارند. در نتیجه این اقدام می‌توان عملیات پرورشی و جنگلداری در جنگل‌های طبیعی و ارزشمند کشورمان را که از اهمیت فراوانی برخوردارند اجرا کرد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ