کودکانه‌ها
رسول مهربانی
حسین شادمهر

تو سپید مثل نوری
تو رفیق ماه هستی
تو رسول مهربانی
تو چراغ راه هستی
****
تو برای مردم شهر
خبــــر بــــــــهار داری
تــــو بــــرای مهربانی
دل بــــی‌قــــرار داری
****
تــــو بــــرای نا امیدان
در بسته باز کردی
بت مکه را شکستی
به خدا نماز کردی
****
دل هر شکوفه و گل
غــــزل تو را سروده
و گل مــــحمدی هم
به تو اقتدا نموده

———-

عالمی خنده
محسن اعلا
در نگاه تو ای دوست !
ابرغم سایه انداخت
در دل کوچکت باز
غصه ای آشیان ساخت
****
از لبت خنده ها را
یک نفر با خودش برد
لحظه های بهاری
در سکوت تو پژمرد
****
کرده ای با دو چشمت
گونه را آبیاری
کوه آتش فشان است
آن چه در سینه داری
****
تا کی از نا امیدی
دل به غم می سپاری؟
گوشه آن اتاقک
خسته و بی قراری
****
با پرستو بکوچ از
دشت پهناور غم
تا که بر لب بروید
عالمی خنده کم کم

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ