گازرسانی به ۶۱۰ روستا در خراسان رضوی
مشهد – خبرنگار اطلاعات: پروژه گازرسانی به۶۱۰ روستای خراسان رضوی با جمعیت ۷۷ هزار و ۵۵۴ خانوار در حال اجرا است که با اتمام آن ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در این استان به ۵ر۹۷ درصد می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید ۵۶ درصد جمعیت روستایی استان به شبکه گاز دسترسی داشتند که در ۴سال نخست این دولت به ۵ر۷۱درصد رسید.

سیدحمید فانی افزود: از آغاز کار دولت دوازدهم تاکنون نیز ضریب نفوذ گاز روستایی در خراسان رضوی به ۸۳ درصد رسیده که حاصل گازرسانی به ۵۵۶ روستا است .

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۳۷ ۱ روستا در خراسان رضوی با ۴۲۹ هزار و ۸۷۳ خانوار زیر پوشش شبکه گازرسانی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: ۷۴ شهر استان با ضریب نفوذ ۹ر۹۹ درصد به شبکه گاز سراسری متصل هستند وبا اتمام عملیات گازرسانی به شهر ‘بار’ این ضریب به ۱۰۰ درصد می رسد.

وی افزود: در بخش شهری نیز ۲۲۳ ۱ کیلومتر شبکه گازرسانی در طول فعالیت دولت یازدهم همراه با ۳۲۴ هزار و ۳۸۷ مشترک محقق شده و ۵۱ کیلومتر شبکه گازرسانی نیز از آغاز فعالیت دولت دوازدهم برای ۳۸ هزار مشترک در خراسان رضوی به انجام رسیده است.

فانی همچنین اعلام کرد: از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم تاکنون شهر همت آباد و ۳۷۲ روستا با جمعیت ۲۹ هزار و ۷۸۷ خانوار به شبکه گازرسانی متصل شده اند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ