گزارش بانک جهانی از رشد ۸ برابری تولید ناخالص داخلی ایران
آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران علیرغم یک چهارم شدن صادرات نفت حدود هشت برابر افزایش یافته است.

به گزارش فارس،این آمارها حاکی است که سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۹۷۸ معادل ۲۱۶۸ دلار بوده است. این شاخص در سال ۲۰۱۲ معادل ۶ر۳ برابر شده و به ۷۸۳۲ دلار رسیده که البته در سال ۲۰۱۷ این شاخص به ۵۵۹۳ دلار کاهش یافته است.‌آمار بانک جهانی همچنین می افزاید: صادرات ایران در سال ۵۷ معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است.‌این شاخص اما در سال ۲۰۱۲ به بیش از هشت برابر میزان پیش از انقلاب رسیده و به ۵ر۱۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که بنا به آمارهای خارجی موجود صادرات نفت ایران در دهه ۵۰ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود اما هم اکنون صادرات نفت ایران به روزانه یک و نیم میلیون بشکه کاهش یافته است.‌بخشی از کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم‌های آمریکاست اما بخش قابل توجه آن که فاصله بین ۶ میلیون تا ۵ر۲میلیون بشکه در روز طی سال ۹۶ به دلیل افزایش سن چاه‌های نفت و کاهش برداشت از آنها بوده است.‌تولید ناخالص داخلی ایران هم یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که از زمان پیروزی انقلاب رشد چشمگیری داشته است و ۶ر۷ برابر رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۵۷ معادل ۹ر۷۷ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به مرز ۶۰۰ میلیارد دلار رسید و در واقع ۶ر۷ برابر شد. البته طی سال‌های اخیر تولید ناخالص داخلی کشورمان کاهش یافته و به ۴۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

خبر دیگر اینکه بانک جهانی با بررسی فقر مطلق در ۳۶ کشور اعلام کرد: فقر مطلق در ایران کمتر از ۳۱ کشور از جمله کشورهایی مثل انگلیس، بلژیک، اسپانیا، کرواسی، یونان و رومانی است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ