‏خسارت دانش آموزان فوت شده حادثه زاهدان پرداخت شد
سرویس شهرستانها: مدیرعامل بیمه معلم گفت: خسارت مالی فوت چهار دانش آموز پیش دبستانی حادثه آذر ماه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان، پیش از صدور حکم دادگاه، به عنوان بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.

محمد ابراهیم تحسیری دربندرعباس افزود: ۶ سال قبل ارتباط بیمه معلم و آموزش و پرورش برای مدتی قطع بود اما اکنون دانش آموزان سراسر کشور در طول سال تحصیلی برای حوادث درون مدرسه ای یا حادثه های بیرون از فضای آموزشی زیر پوشش بیمه معلم هستند.

معاون فنی اشخاص بیمه معلم نیز با بیان جزئیاتی از حادثه ۲۷آذر یک واحد آموزشی در شهر زاهدان که در آن ۴ کودک پیش دبستانی در حادثه آتش سوزی جان باختند گفت: بر اساس رای دادگاه بدوی، برخی از عوامل اداری و آموزشی آموزش و پرورش بین ۵تا ۴۵ درصد مقصر شناخته شدند. عباس معینی ادامه داد: قبل از صدور رای دادگاه، بیمه معلم در وجه خانواده هر یک از کودکان فوت شده چکی به مبلغ یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال صادر کرد که۷۰ میلیون ریال بابت غرامت فوت و بقیه مربوط به بیمه مسئولیت افراد مقصر شناخته شده جهت پیشگیری از زندانی شدن آنان بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ