۲ تعاونی اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی هستند
دو واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی در شهریار بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی مبادرت به عملیات بانکی کرده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دو واحد اعتباری با نام های «شباهنگ» و «انقلاب» وابسته به شرکت های تعاونی روستایی با همین عناوین در شهرستان شهریار و حومه بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به عملیات بانکی (جذب سپرده از عموم مردم، ارایه تسهیلات و…) کرده اند. از این رو ضروری است هموطنان به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود با در نظر داشتن غیرقانونی بودن انجام عملیات بانکی ازجانب این دو واحد اعتباری، از سپردن دارایی های خود به آن خودداری کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ