۵۴ درصد از پرسنل آموزش وپرورش بانوان هستند
همدان-خبرنگار اطلاعات: مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر به‌کارگیری زنان در ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی گفت: حضور زنان در پست‌های مدیریتی باید افزایش یابد.

فرحناز مینایی‌پور در گردهمایی کشوری مدیران و مشاوران زن آموزش و پرورش در استان همدان، افزود : مأموریت حوزه زنان در آموزش و پرورش در دو قسمت زنان و دختران است که آموزش مهارت‌های ارتباطی و تهیه بسته‌های بهداشتی از جمله خدمات در حوزه دختران است.

وی گفت : در حوزه زنان در وزارت آموزش و پرورش اقدامات متعددی انجام شده که یکی از مأموریت‌های مهم افزایش و ارتقاء مسئولیت زنان در پست‌های مدیریتی است.

او با اشاره به تعداد نیروهای فعال در این مجموعه گفت: در وزارت آموزش و پرورش کشور هم‌اکنون ۹۲۰ هزار نفر پرسنل فعالند که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر معادل ۵۴ درصد پرسنل وزارت آموزش و پرورش خانم هستند.

وی با اشاره به این که ۶ میلیون و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان کل کشور دختران هستند، اعلام کرد: ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز معادل ۴۸ر۴۸درصد از دانش‌آموزان کشور دختر هستند.

مینایی‌پور با اشاره به اینکه رئیس جمهور دولت را مکلف کرده تا چهار سال آینده ۳۰ درصد از مدیریت استان‌ها با خانم‌ها باشند، بیان کرد: وعده وزیر آموزش و پرورش در زمینه تکلیف تعیین شده از سوی رئیس جمهور این بوده که تا ۲ سال آینده واگذاری ۲۰ درصد مدیریت استان‌ها به بانوان محقق شود.

وی ادامه داد: توسعه تعاملات موثر، تعامل با مجامع بین‌المللی و استفاده از تجربیات آنها از جمله راهبردهای دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ