۵۹ درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اعلام کرد: طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی، ۵۹.۵درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند و در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها ۳۷.۸درصد کسانی که از آن استفاده می‌کنند، حاضر به جایگزینی این شبکه اجتماعی مجازی به پیام‌رسان‌های داخلی هستند. ۴۶.۳درصد نیز از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نخواهند کرد و ۱۴.۹درصد نیز گفته‌اند نمی‌دانیم در این‌صورت از پیام‌رسان داخلی استفاده خواهیم کرد یا خیر.
به گزارش ایسنا، عیسی علیزاده با توجه به این‌که یکی از موضوعات مهم این روزها در جامعه، موضوع فضای مجازی و فیلترینگ تلگرام است، گفت: طبق نتایج نظرسنجی نوروزی –ملی ایسپا، ۵۹.۵درصد مردم ایران از شبکه‌ اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند و در این میان ۵۹.۷درصد از کل استفاده‌کنندگان فعلی تلگرام، گفته‌اند، در صورتی‌که تلگرام فیلتر شود، برای استفاده از آن از فیلترشکن استفاده خواهند کرد و تنها ۳۹.۳درصد گفته‌اند، از فیلترشکن استفاده نخواهند کرد.
وی درباره اقبال مردم ایران نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: بر اساس نظرسنجی یادشده، در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها ۳۷.۸درصد کسانی که از آن استفاده می‌کنند، حاضر به جایگزینی این شبکه اجتماعی مجازی با پیام‌رسان‌های داخلی هستند. ۴۶.۳درصد نیز از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نخواهند کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ