ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • خواب
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
  سیدبرهان‌الدین محقق ترمذى: خنُک آن که چشمش و دلش نخسبد. واى بر آن که چشمش نخسبد و دلش بخسبد! معارف نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفتر کهن
  لطف حق
  ابوالفضل بیهقی
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
  چنان خواندم در اخبار موسی علیه‌السلام ‌که بدان وقت که شبانی می‌کرد، یک شب گوسپندان را سوی حظیره۱ می‌راند. وقت نماز بود و شبی تاریک و باران به نیرو آمد؛ چون نزدیک حظیره رسید، برّه‌‌ای بگریخت. موسی علیه‌السلام تنگدل شد و بر اثر وی بدوید بر آن جمله که چون دریابد، چوبش بزند! چون بگرفتش، دلش بر وی بسوخت و بر کنار۲ نهاد وی را و دست بر سر وی فرود آورد و گفت «ای بیچارة‌ درویش، در پس بیمی نه و در پیش امیدی نه، چرا گریختی و مادر […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
    ژول مُل ژول مُل (به فرانسوی: Jules Mohl؛ به آلمانی: Julius von Mohl؛ زاده ۲۵ اکتبر ۱۸۰۰ در اشتوتگارت ـ درگذشتة ۴ ژانویه ۱۸۷۶ در پاریس)، شرق‌شناس آلمانی با تابعیت فرانسوی، متخصص در زبان و ادبیات فارسی، مصحح شاهنامه فردوسی و مترجم شاهنامه به نثر فرانسوی است. وی تحصیلات خود را در رشته فلسفه در دانشگاه توبینگن در آلمان به پایان رسانید و به درجه دکتری نایل شد. در سال ۱۸۲۳ به فرانسه رفت و در مدرسه زبان‌های شرقیِ پاریس وارد شد؛ زیرا در آن زمان کولژ دو فرانس […]

    ژول مُل ژول مُل (به فرانسوی: Jules Mohl؛ به آلمانی: Julius von Mohl؛ زاده ۲۵ اکتبر ۱۸۰۰ در اشتوتگارت ـ درگذشتة ۴ ژانویه ۱۸۷۶ در پاریس)، شرق‌شناس آلمانی با تابعیت فرانسوی، متخصص در زبان و ادبیات فارسی، مصحح شاهنامه فردوسی و مترجم شاهنامه به نثر فرانسوی است. وی تحصیلات خود را در رشته فلسفه در دانشگاه توبینگن در آلمان به پایان رسانید و به درجه دکتری نایل شد. در سال ۱۸۲۳ به فرانسه رفت و در مدرسه زبان‌های شرقیِ پاریس وارد شد؛ زیرا در آن زمان کولژ دو فرانس […]

 • هگل و ایران
  ترجمه دکتر حمید عنایت
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
    ایرانیان مردمان بسیاری را به زیر فرمان خود درآوردند، ولی همه آنها را آزاد گذاشتند تا ویژگی‌های خویش را نگاه دارند؛ از این رو حکومت آنان را می‌توان همانند امپراتوری دانست. در حالی که چین و هند در اصل خود بی حرکت ماندند، ایرانیان [نماینده] انتقال راستین تاریخ از شرق به غربند… با امپراتوری ایران، نخستین گام را به پهنه تاریخ پیوسته می‌گذاریم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند و ایران نخستین امپراتوری از میان‌رفتة تاریخ است. در حالی که چین و هند در وضعیتی ثابت مانده‌اند و تا زمان […]

    ایرانیان مردمان بسیاری را به زیر فرمان خود درآوردند، ولی همه آنها را آزاد گذاشتند تا ویژگی‌های خویش را نگاه دارند؛ از این رو حکومت آنان را می‌توان همانند امپراتوری دانست. در حالی که چین و هند در اصل خود بی حرکت ماندند، ایرانیان [نماینده] انتقال راستین تاریخ از شرق به غربند… با امپراتوری ایران، نخستین گام را به پهنه تاریخ پیوسته می‌گذاریم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند و ایران نخستین امپراتوری از میان‌رفتة تاریخ است. در حالی که چین و هند در وضعیتی ثابت مانده‌اند و تا زمان […]

 • بررسی سبک شاهنامه
  دکتر جلال خالقی مطلق - بخش ششم و پایانی
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
    اشاره: در بخشهای پیشین افزون بر صنایع لفظی و معنوی، به مواردی چون تکرار، مَثَل، تمثیل، پند، مفاخره، خطبه، شخصیّت‌‌سازی از طبیعت و اشیا، منش‌سازی و روانکاوی اشاره شد و شواهدی ذکر شد. اینک بخش پایانی به نقل از شاهنامة چاپ انجمن مفاخر. هنگامی که مردم در توران از سیاوش استقبالی گرم می‌کنند، سیاوش به یاد ایران می‌افتد و برای اینکه پیران متوجه غمش نشود، رو را به سوی دیگر می‌کند؛ ولی پیران به حال او پی می‌برد و از تأثر لب به دندان می‌گزد: از ایران دلش یاد […]

    اشاره: در بخشهای پیشین افزون بر صنایع لفظی و معنوی، به مواردی چون تکرار، مَثَل، تمثیل، پند، مفاخره، خطبه، شخصیّت‌‌سازی از طبیعت و اشیا، منش‌سازی و روانکاوی اشاره شد و شواهدی ذکر شد. اینک بخش پایانی به نقل از شاهنامة چاپ انجمن مفاخر. هنگامی که مردم در توران از سیاوش استقبالی گرم می‌کنند، سیاوش به یاد ایران می‌افتد و برای اینکه پیران متوجه غمش نشود، رو را به سوی دیگر می‌کند؛ ولی پیران به حال او پی می‌برد و از تأثر لب به دندان می‌گزد: از ایران دلش یاد […]

 • بر مدار فرهنگ و ایران
  نگاهی به کارنامه فرهنگی دکتر اسلامی ندوشن - محمد صادقی
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (زاده ۱۳۰۴) از بزرگترین نویسندگان ایران است که همواره در مسیر حقیقت‌جویی، عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی حرکت کرده و در زمینه‌های مختلف ادبی و اجتماعی آثار درخشانی پدیدآورده است. او که دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل از دانشگاه سوربن پاریس است، غیر از مدت کوتاهی که به کار در دادگستری شیراز مشغول بوده، به تدریس در دانشگاه پرداخته، زندگی خود را به «قلم» بسته و کتاب‌های ارزشمند و پرباری را نوشته و ترجمه کرده است. کتاب‌هایی که هر کدام در بر دارنده تحلیل‌ها، پژوهش‌ها و آرای او هستند و […]

    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (زاده ۱۳۰۴) از بزرگترین نویسندگان ایران است که همواره در مسیر حقیقت‌جویی، عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی حرکت کرده و در زمینه‌های مختلف ادبی و اجتماعی آثار درخشانی پدیدآورده است. او که دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل از دانشگاه سوربن پاریس است، غیر از مدت کوتاهی که به کار در دادگستری شیراز مشغول بوده، به تدریس در دانشگاه پرداخته، زندگی خود را به «قلم» بسته و کتاب‌های ارزشمند و پرباری را نوشته و ترجمه کرده است. کتاب‌هایی که هر کدام در بر دارنده تحلیل‌ها، پژوهش‌ها و آرای او هستند و […]

 • خوانسار عالم‌خیز
  دکتر مرتضی مشایخی
  چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
    فرخنده و جاوید بود خطّة‌ خوانسار در فصل بهاران شود این شهر گهربار دیدن کن از این شهر مصفای فرح‌بخش کز لطف و صفا یکّه بود در همه اقطار گر بگذری از قسمت سرچشمه به شادی گردد ز بن کوه، یکی چشمه پدیدار آبی که بود مرهم دلهای پریشان چون آب حیات است روان از دل کهسار دیدار چنین شهر بوَد رمز سلامت زین آب و هوا شاد شود خاطر بیمار از بوی گل یاسمن و لاله و سنبل این شهر معطر شده چون دکة عطار دشت و دمن […]

    فرخنده و جاوید بود خطّة‌ خوانسار در فصل بهاران شود این شهر گهربار دیدن کن از این شهر مصفای فرح‌بخش کز لطف و صفا یکّه بود در همه اقطار گر بگذری از قسمت سرچشمه به شادی گردد ز بن کوه، یکی چشمه پدیدار آبی که بود مرهم دلهای پریشان چون آب حیات است روان از دل کهسار دیدار چنین شهر بوَد رمز سلامت زین آب و هوا شاد شود خاطر بیمار از بوی گل یاسمن و لاله و سنبل این شهر معطر شده چون دکة عطار دشت و دمن […]

 • یار دشمن
  چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
  سعدی: پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن، کار خردمندان نیست. ضعیفی که با قوی دلاوری کند، یار دشمن است در هلاک خویش. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  مارکوارت
  چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
    یوزف مارکوارت (Marquart: ۱۸۶۴ـ۱۹۳۰) خاورشناس نامدار آلمانی، رشته شرق‌شناسی را در دانشگاه وورتمبرگ به ‌پایان رسانید و از دانشگاه توبینگن دکتری گرفت. سپس در کتابخانه همین دانشگاه به‌کار پرداخت و چندی بعد به موزه مردم‌شناسی لیدن نیز رفت و مشغول تدریس شد. وی از سال ۱۹۱۰ تا پایان عمر، استاد فقه‌اللغة ایرانی و ارمنی در دانشگاه برلین بود. تألیفات او بیشتر دربارۀ فرهنگ و تاریخ و زبان سرزمین‌های ایران، ارمنستان، اقوام خراسان بزرگ (آسیای مرکزی) و شرق اروپاست. افزون بر این، به جغرافیا نیز تسلط کامل داشت و آثارش […]

    یوزف مارکوارت (Marquart: ۱۸۶۴ـ۱۹۳۰) خاورشناس نامدار آلمانی، رشته شرق‌شناسی را در دانشگاه وورتمبرگ به ‌پایان رسانید و از دانشگاه توبینگن دکتری گرفت. سپس در کتابخانه همین دانشگاه به‌کار پرداخت و چندی بعد به موزه مردم‌شناسی لیدن نیز رفت و مشغول تدریس شد. وی از سال ۱۹۱۰ تا پایان عمر، استاد فقه‌اللغة ایرانی و ارمنی در دانشگاه برلین بود. تألیفات او بیشتر دربارۀ فرهنگ و تاریخ و زبان سرزمین‌های ایران، ارمنستان، اقوام خراسان بزرگ (آسیای مرکزی) و شرق اروپاست. افزون بر این، به جغرافیا نیز تسلط کامل داشت و آثارش […]

 • مقدمِ مام وطن
  علی‌اکبر مشیر سلیمی
  چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
    مرا تاب و توان تا در بدن هست نثار مقدم مام وطن هست چنان مهرش گرفته جای در دل که گویی جای خونم در بدن هست به میهن دارم ایمانی از آن روی که ایمان من از «حبّ وطن» هست چو شیری اندرون گردید و جانم به در کی می‌رود تا این لبن هست؟ چه‌سان برگیرم از او مهر خود را؟ که نزد او گروگان مهر من هست از او دل هر که برگیرد، توان گفت: تنی بس ناسپاس و بی‌رسن هست به‌رغم ناسپاسان دانم آن‌سان کز او بر […]

    مرا تاب و توان تا در بدن هست نثار مقدم مام وطن هست چنان مهرش گرفته جای در دل که گویی جای خونم در بدن هست به میهن دارم ایمانی از آن روی که ایمان من از «حبّ وطن» هست چو شیری اندرون گردید و جانم به در کی می‌رود تا این لبن هست؟ چه‌سان برگیرم از او مهر خود را؟ که نزد او گروگان مهر من هست از او دل هر که برگیرد، توان گفت: تنی بس ناسپاس و بی‌رسن هست به‌رغم ناسپاسان دانم آن‌سان کز او بر […]

Page 1 of 8612345...Last »