پاورقی | Page 2
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۸
  چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
    به حکم تجربه و اندوخته در سالهای گذشته که طی آن خودروی ملی خود را ساختیم، زیرساخت‌ها را نوسازی کردیم، موانع تجاری را برداشتیم و بر بحران ارز فائق آمدیم، مردم انتظار دارند برای چالش‌هایی که ممکن است هر کشوری با آن روبرو شود، راه‌حل هایی در چنته داشته باشم. بازنشستگی همچنین به من فرصت داد با جدیت به مسئله خطیر جنگ بپردازم؛ سازمان “بیردانا” برای صلح جهانی ـ که من بنیانگذار و رئیس آن هستم ـ دقیقاً به همین منظور در سال ۲۰۰۵م. تأسیس شد. این گام کوچکی […]

    به حکم تجربه و اندوخته در سالهای گذشته که طی آن خودروی ملی خود را ساختیم، زیرساخت‌ها را نوسازی کردیم، موانع تجاری را برداشتیم و بر بحران ارز فائق آمدیم، مردم انتظار دارند برای چالش‌هایی که ممکن است هر کشوری با آن روبرو شود، راه‌حل هایی در چنته داشته باشم. بازنشستگی همچنین به من فرصت داد با جدیت به مسئله خطیر جنگ بپردازم؛ سازمان “بیردانا” برای صلح جهانی ـ که من بنیانگذار و رئیس آن هستم ـ دقیقاً به همین منظور در سال ۲۰۰۵م. تأسیس شد. این گام کوچکی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۷
  سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
    شایسته تر آن بود که “تون عبدالله” نامه‌ای به نخست وزیر “سنگاپور” یعنی رئیس رسمی دولت “سنگاپور” ارسال ‌می کرد. ارسال نامه از سوی نخست وزیر “مالزی” به کسی که مقامی بالاتر از وزیر ندارد، گامی نادرست و مغایر با پروتکل بود. در مقابل نیز “لی” هیچگونه عذرخواهی برای اظهارات خود نکرد و تنها این را گفت که اگر باعث رنجش “تون عبدالله” شده، متأسف است. سپس “لی”، آگاهانه نام مرا به میان کشید و گفت که من غالباً اظهارات نامناسبی درباره “سنگاپور” داشته‌ام. شاید این کار را کرده […]

    شایسته تر آن بود که “تون عبدالله” نامه‌ای به نخست وزیر “سنگاپور” یعنی رئیس رسمی دولت “سنگاپور” ارسال ‌می کرد. ارسال نامه از سوی نخست وزیر “مالزی” به کسی که مقامی بالاتر از وزیر ندارد، گامی نادرست و مغایر با پروتکل بود. در مقابل نیز “لی” هیچگونه عذرخواهی برای اظهارات خود نکرد و تنها این را گفت که اگر باعث رنجش “تون عبدالله” شده، متأسف است. سپس “لی”، آگاهانه نام مرا به میان کشید و گفت که من غالباً اظهارات نامناسبی درباره “سنگاپور” داشته‌ام. شاید این کار را کرده […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۶
  دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
    دست‌اندرکاران مذاکره با “سنگاپور”، فهمیدند که دولت “مالزی” به ریاست “تون عبدالله بداوی” پیشنهاد فروش سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب شن به “سنگاپور” برای ۲۰ سال را داده است که بدین ترتیب حجم کلی شن فروخته شده بالغ بر یک میلیارد مترمکعب می شود و این حجم شن برای افزایش یک و نیم برابری مساحت سنگاپور کافی است. به عبارت دیگر “مالزی” عملاً اقدام به فروش زمین به سنگاپور می کند و این ابزاری را در اختیار قرار می‌دهد تا هرگاه بخواهد به زمین‌های ما نفوذ کند. اگر جدّ سلطان […]

    دست‌اندرکاران مذاکره با “سنگاپور”، فهمیدند که دولت “مالزی” به ریاست “تون عبدالله بداوی” پیشنهاد فروش سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب شن به “سنگاپور” برای ۲۰ سال را داده است که بدین ترتیب حجم کلی شن فروخته شده بالغ بر یک میلیارد مترمکعب می شود و این حجم شن برای افزایش یک و نیم برابری مساحت سنگاپور کافی است. به عبارت دیگر “مالزی” عملاً اقدام به فروش زمین به سنگاپور می کند و این ابزاری را در اختیار قرار می‌دهد تا هرگاه بخواهد به زمین‌های ما نفوذ کند. اگر جدّ سلطان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۵
  یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
    یک سال بدون هیچ نتیجه‌ای سپری شد، سپس دو سال گذشت و پس از آن ماهها و ماهها؛ با این حال هیچ نشانی از اینکه “سنگاپور” با احداث پل مسطح موافقت خواهد کرد، دیده نمی‌شد. لذا “مالزی” به انتظار خود ادامه داد ولی من [مقامات] سنگاپور را خوب می‌شناسم. من بیش از ۲۰ سال با آنها مذاکره بی نتیجه در مورد مسائل مورد اختلاف داشته ام. “سنگاپور” مرتب پروژه‌های ما را به تأخیر می اندازد و توافقنامه‌ها را معطّل می کند و خواهان امتیازات بیشتر و غیر قابل قبول […]

    یک سال بدون هیچ نتیجه‌ای سپری شد، سپس دو سال گذشت و پس از آن ماهها و ماهها؛ با این حال هیچ نشانی از اینکه “سنگاپور” با احداث پل مسطح موافقت خواهد کرد، دیده نمی‌شد. لذا “مالزی” به انتظار خود ادامه داد ولی من [مقامات] سنگاپور را خوب می‌شناسم. من بیش از ۲۰ سال با آنها مذاکره بی نتیجه در مورد مسائل مورد اختلاف داشته ام. “سنگاپور” مرتب پروژه‌های ما را به تأخیر می اندازد و توافقنامه‌ها را معطّل می کند و خواهان امتیازات بیشتر و غیر قابل قبول […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۴
  شنبه ۸ دی ۱۳۹۷
    به همین دلیل زمانی که کار احداث ساختمان گمرک و مهاجرت و بخش قرنطینه بهداشتی و ایستگاه راه آهن آغاز شد، “سنگاپور” لوله‌های انتقال آب موجود در طرف خود را بدون هیچ مخالفت یا اعتراضی، جابجا کرد. اینکه بعداً ادعا شد دولت سنگاپور متوجه ضرورت انتقال خطوط لوله آب موجود در “کوزوای” نبوده، قابل قبول نیست. نخست وزیر “جوه” نیز وقتی در نامه‌اش موافقت خود را با نقشه “مالزی” اعلام داشت، هیچ اشاره‌ای به موضوع لوله های انتقال آب نکرد. مطالعاتی که طرف قرارداد در مورد تأثیر محیط زیستی […]

    به همین دلیل زمانی که کار احداث ساختمان گمرک و مهاجرت و بخش قرنطینه بهداشتی و ایستگاه راه آهن آغاز شد، “سنگاپور” لوله‌های انتقال آب موجود در طرف خود را بدون هیچ مخالفت یا اعتراضی، جابجا کرد. اینکه بعداً ادعا شد دولت سنگاپور متوجه ضرورت انتقال خطوط لوله آب موجود در “کوزوای” نبوده، قابل قبول نیست. نخست وزیر “جوه” نیز وقتی در نامه‌اش موافقت خود را با نقشه “مالزی” اعلام داشت، هیچ اشاره‌ای به موضوع لوله های انتقال آب نکرد. مطالعاتی که طرف قرارداد در مورد تأثیر محیط زیستی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۳
  پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
    به نظر می رسید که پل مسطح، تنها در سمت مالزی به اندازه کافی طویل نخواهد بود که بتوان ارتفاع لازم برای گذر قایق ها از زیر آن را به آن داد زیرا این پل باید شیب ملایمی داشته باشد تا کامیون های دارای بارهای سنگین بتوانند از روی آن عبور کنند لذا پیشنهاد من، پل محدبی با طول کافی برای شیب دهی مناسب برای حرکت خودروهای سنگین بود مشروط بر اینکه طول و شیب تدریجی صعودی و نزولی آن برای عبور خودروهای بزرگ و قایق‌ها و دیگر کشتی‌های […]

    به نظر می رسید که پل مسطح، تنها در سمت مالزی به اندازه کافی طویل نخواهد بود که بتوان ارتفاع لازم برای گذر قایق ها از زیر آن را به آن داد زیرا این پل باید شیب ملایمی داشته باشد تا کامیون های دارای بارهای سنگین بتوانند از روی آن عبور کنند لذا پیشنهاد من، پل محدبی با طول کافی برای شیب دهی مناسب برای حرکت خودروهای سنگین بود مشروط بر اینکه طول و شیب تدریجی صعودی و نزولی آن برای عبور خودروهای بزرگ و قایق‌ها و دیگر کشتی‌های […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۲
  چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
    بدیهی است که “مالزی” تولیدات و کالاهایی را از طریق بنادر خود وارد یا صادر می‌کند و امکان ندارد تا ابد ضعیف بماند. عملیات بندری، “سنگاپور” را مرکز تجاری بزرگی ساخته و منبع درآمد خوبی برای این کشور بوده است. “مالزی” به جای به تماشا ایستادن در برابر تاراج بهترین ثروتش، با ساخت و راه‌اندازی بنادر خصوصی برای کالاهای وارداتی و صادراتی خود، حق بازگرداندن بخشی از این ثروت را به خود اعطا کرد ولی ظاهراً “سنگاپور” از رقابت “مالزی” با خود، به خشم آمده است. به نظر من، […]

    بدیهی است که “مالزی” تولیدات و کالاهایی را از طریق بنادر خود وارد یا صادر می‌کند و امکان ندارد تا ابد ضعیف بماند. عملیات بندری، “سنگاپور” را مرکز تجاری بزرگی ساخته و منبع درآمد خوبی برای این کشور بوده است. “مالزی” به جای به تماشا ایستادن در برابر تاراج بهترین ثروتش، با ساخت و راه‌اندازی بنادر خصوصی برای کالاهای وارداتی و صادراتی خود، حق بازگرداندن بخشی از این ثروت را به خود اعطا کرد ولی ظاهراً “سنگاپور” از رقابت “مالزی” با خود، به خشم آمده است. به نظر من، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۱
  سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
    “ثبت درخواست‌های محدود مرکزی” ـ نام هیات سنگاپوری مزبور ـ یکی از عوامل یورش به سهام مالزی در جریان بحران ارز بود که ناچار شدیم آن را تعطیل کنیم. از مدت ها پیش، دولت “سنگاپور” هرگز علاقه‌ای نداشته که شهروندانش، باک بنزین اتومبیل‌های خود را در “جوهور بارو” ـ یعنی جایی که قیمت مشتقات نفتی کمتر از “سنگاپور” است که سقفی برای تعداد خودروهای ثبت شده خود در نظر گرفته تا مردم تشویق به استفاده از متروی متعلق به دولت شوند ـ پرکنند. فروش مشتقات نفتی در “سنگاپور” بخش […]

    “ثبت درخواست‌های محدود مرکزی” ـ نام هیات سنگاپوری مزبور ـ یکی از عوامل یورش به سهام مالزی در جریان بحران ارز بود که ناچار شدیم آن را تعطیل کنیم. از مدت ها پیش، دولت “سنگاپور” هرگز علاقه‌ای نداشته که شهروندانش، باک بنزین اتومبیل‌های خود را در “جوهور بارو” ـ یعنی جایی که قیمت مشتقات نفتی کمتر از “سنگاپور” است که سقفی برای تعداد خودروهای ثبت شده خود در نظر گرفته تا مردم تشویق به استفاده از متروی متعلق به دولت شوند ـ پرکنند. فروش مشتقات نفتی در “سنگاپور” بخش […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۰
  دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
    این دیدگاه در پی اعلام حکم دادگاه، این روزها رواج زیادی پیدا کرده و فحوای آن از این قرار است که “مالزی” و “سنگاپور” به زودی در این مورد که کارشناسان فنی آنها برای حل تمامی مسائل پیچیده متعلق به تعیین مرزها و جزئیات مربوط به اداره فعالیت‌های منطقه متعلق به حکم دادگاه بین المللی، گرد هم خواهند آمد، به توافق خواهند رسید. همچنین گمان وزیر خارجه “مالزی” یعنی “داتوک سیری دکتر رئیس یتیم” و سخن او نیز همین بود زیرا خاطرنشان ساخت که به موجب حکم دادگاه، اکنون […]

    این دیدگاه در پی اعلام حکم دادگاه، این روزها رواج زیادی پیدا کرده و فحوای آن از این قرار است که “مالزی” و “سنگاپور” به زودی در این مورد که کارشناسان فنی آنها برای حل تمامی مسائل پیچیده متعلق به تعیین مرزها و جزئیات مربوط به اداره فعالیت‌های منطقه متعلق به حکم دادگاه بین المللی، گرد هم خواهند آمد، به توافق خواهند رسید. همچنین گمان وزیر خارجه “مالزی” یعنی “داتوک سیری دکتر رئیس یتیم” و سخن او نیز همین بود زیرا خاطرنشان ساخت که به موجب حکم دادگاه، اکنون […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۵۹
  یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
    در دوران استعمار، بریتانیایی‌ها بر فراز تعدادی از جزایر ممتد بر ساحل شبه جزیره، فانوس‌های دریایی بنا کردند. البته منظور این نیست که بریتانیایی‌ها با این کار مالکیت آن جزایر را به دست آوردند یا از حاکمیت مالایایی بر آنها صرف نظر شد یا مورد تقسیم قرار گرفت. در سال ۱۸۵۱م. بریتانیایی‌ها بر فراز “بولاو باتو بوتیه” و در گذرگاه آبی که از سمت شرقی شبه‌جزیره آغاز و به سمت “سنگاپور” نزدیک می‌شود، تاسیسات دریانوردی تأسیس کردند که نام آن را “هورسبورگ لایت” نهادند که مقرّ حکومت استعماری در […]

    در دوران استعمار، بریتانیایی‌ها بر فراز تعدادی از جزایر ممتد بر ساحل شبه جزیره، فانوس‌های دریایی بنا کردند. البته منظور این نیست که بریتانیایی‌ها با این کار مالکیت آن جزایر را به دست آوردند یا از حاکمیت مالایایی بر آنها صرف نظر شد یا مورد تقسیم قرار گرفت. در سال ۱۸۵۱م. بریتانیایی‌ها بر فراز “بولاو باتو بوتیه” و در گذرگاه آبی که از سمت شرقی شبه‌جزیره آغاز و به سمت “سنگاپور” نزدیک می‌شود، تاسیسات دریانوردی تأسیس کردند که نام آن را “هورسبورگ لایت” نهادند که مقرّ حکومت استعماری در […]

Page 2 of 9512345...Last »