پاورقی | Page 4
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۸
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    همان ابتدا گفتم که آن را نخواهم پذیرفت. وقتی برای نخستین بار ـ مدتها پیش ـ اعطای لقب “داتو” به من پیشنهاد شد، مؤدبانه و برای عدم پذیرش آن، بهانه‌ای آوردم چرا که همواره احساس کرده‌ام نباید نشان‌ها به کسانی که عهده‌دار مقامی هستند ـ خود به خود ـ اعطا شود، بلکه باید مبتنی بر انجام درست کار در این مقام باشد و پس از ارزیابی دقیق و حسابشده‌ای از کار و تلاش مقام مربوطه واگذار شود و اگر پس از مدتی همچنان شایسته این عنوان و لقب بود، […]

    همان ابتدا گفتم که آن را نخواهم پذیرفت. وقتی برای نخستین بار ـ مدتها پیش ـ اعطای لقب “داتو” به من پیشنهاد شد، مؤدبانه و برای عدم پذیرش آن، بهانه‌ای آوردم چرا که همواره احساس کرده‌ام نباید نشان‌ها به کسانی که عهده‌دار مقامی هستند ـ خود به خود ـ اعطا شود، بلکه باید مبتنی بر انجام درست کار در این مقام باشد و پس از ارزیابی دقیق و حسابشده‌ای از کار و تلاش مقام مربوطه واگذار شود و اگر پس از مدتی همچنان شایسته این عنوان و لقب بود، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۷
  یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    من همچنین مدیون “تون رزاق حسین” نیز هستم که مرا به معنای واقعی کلمه، از غربت سیاسی رهانید و باعث شد “تون حسین” به انتخاب من به عنوان معاون خود، متمایل شود. دیگرانی هم بودند که مرا مورد حمایت قرار دادند و شایسته بود که از آنها نیز به نیکی یاد کنم ولی بدون این کار هم سخنرانی‌ام طولانی شده بود و قادر به تشکر و سپاسگزاری از همه آنها نبودم. البته من اکنون به لحاظ رعایت اولویت‌ها در آن سخنرانی، پشیمانم. در آن زمان مهمترین دغدغه‌ام ارائه توصیه‌های […]

    من همچنین مدیون “تون رزاق حسین” نیز هستم که مرا به معنای واقعی کلمه، از غربت سیاسی رهانید و باعث شد “تون حسین” به انتخاب من به عنوان معاون خود، متمایل شود. دیگرانی هم بودند که مرا مورد حمایت قرار دادند و شایسته بود که از آنها نیز به نیکی یاد کنم ولی بدون این کار هم سخنرانی‌ام طولانی شده بود و قادر به تشکر و سپاسگزاری از همه آنها نبودم. البته من اکنون به لحاظ رعایت اولویت‌ها در آن سخنرانی، پشیمانم. در آن زمان مهمترین دغدغه‌ام ارائه توصیه‌های […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۶
  شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    ثبات کشور و پیشرفت آن تنها با خردورزی نخست وزیر “تونکو عبدالرحمان” میسر شد که مسئولیت تشکیل ائتلاف حزبی را برعهده گرفت و مانع از تبدیل صحنه سیاسی “مالزی” به کارزار نبردهای بی پایان میان اقوام و نژادهای گوناگون آن شد. مالایایی‌ها به رغم ناکامی‌های متعدد، پیشرفت‌های شگرفی به دست آوردند و توانستند زمام امور خود را از بریتانیایی‌ها، به دست گیرند و در شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی، پست‌های عالی و کلیدی احراز کنند. گفتم که کل جهان تغییر پیدا کرده ولی دولت های نژادپرست قدرتمند اروپایی اکنون […]

    ثبات کشور و پیشرفت آن تنها با خردورزی نخست وزیر “تونکو عبدالرحمان” میسر شد که مسئولیت تشکیل ائتلاف حزبی را برعهده گرفت و مانع از تبدیل صحنه سیاسی “مالزی” به کارزار نبردهای بی پایان میان اقوام و نژادهای گوناگون آن شد. مالایایی‌ها به رغم ناکامی‌های متعدد، پیشرفت‌های شگرفی به دست آوردند و توانستند زمام امور خود را از بریتانیایی‌ها، به دست گیرند و در شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی، پست‌های عالی و کلیدی احراز کنند. گفتم که کل جهان تغییر پیدا کرده ولی دولت های نژادپرست قدرتمند اروپایی اکنون […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۵
  پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    اینها تلاش‌هایی روشن برای تبدیل نظریه برخورد تمدن های “ساموئل هانتینگتون” به واقعیت بود. من از معیارهای دوگانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خشم آمده بودم. اسرائیلی‌ها مرتکب جنایات شنیعی چون کشتارهای “صبرا” و “شتیلا” شده اند، اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به آنها تروریست نمی‌گویند. این یک بام و دو هوای آنها، مسلمانان را به خشم می‌آورد. در کنفرانس جنبش عدم تعهد گفتم: «من جنگ را محکوم می‌کنم زیرا جنگ به منزله کشتار انسانهاست و باید جنگ را تحریم کرد.» یک ماه بعد در ۲۰ مارس [۲۰۰۳م.] “عراق” اشغال شد؛ […]

    اینها تلاش‌هایی روشن برای تبدیل نظریه برخورد تمدن های “ساموئل هانتینگتون” به واقعیت بود. من از معیارهای دوگانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خشم آمده بودم. اسرائیلی‌ها مرتکب جنایات شنیعی چون کشتارهای “صبرا” و “شتیلا” شده اند، اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به آنها تروریست نمی‌گویند. این یک بام و دو هوای آنها، مسلمانان را به خشم می‌آورد. در کنفرانس جنبش عدم تعهد گفتم: «من جنگ را محکوم می‌کنم زیرا جنگ به منزله کشتار انسانهاست و باید جنگ را تحریم کرد.» یک ماه بعد در ۲۰ مارس [۲۰۰۳م.] “عراق” اشغال شد؛ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۴
  چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    همواره به طور جدی کوشیدم طی نخست وزیری‌ام معیارهای معینی را درنظر گیرم، اولاً هرگز رفتارهای چاپلوسی و ستایش‌های افراطی را که معمولاً رهبران با آن روبرو هستند، تشویق نکردم و مصمم بودم بر شخصیت پرستی و کیش شخصیت ـ حتی آن هنگام که وزیر آموزش و پرورش بودم ـ خط بطلان بکشم؛ نامگذاری مدارس به نام وزیر را هم متوقف ساختم و زمانی هم که نخست وزیر شدم هرگز زیر بار قرار دادن نام خود یا هر مسئول زنده دیگری جز حکام مالایایی، بر ساختمانها و تأسیسات نرفتم […]

    همواره به طور جدی کوشیدم طی نخست وزیری‌ام معیارهای معینی را درنظر گیرم، اولاً هرگز رفتارهای چاپلوسی و ستایش‌های افراطی را که معمولاً رهبران با آن روبرو هستند، تشویق نکردم و مصمم بودم بر شخصیت پرستی و کیش شخصیت ـ حتی آن هنگام که وزیر آموزش و پرورش بودم ـ خط بطلان بکشم؛ نامگذاری مدارس به نام وزیر را هم متوقف ساختم و زمانی هم که نخست وزیر شدم هرگز زیر بار قرار دادن نام خود یا هر مسئول زنده دیگری جز حکام مالایایی، بر ساختمانها و تأسیسات نرفتم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۳
  سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
    نماینده‌ها آواز سر گرفته بودند و سرودهای حزب را می خواندند و داد می‌زدند: «نه! نه! استعفا نده!» سپس شماری از اعضای شورا مرا از تریبون پایین آوردند و جملگی راهی اتاق ریاست “امنو” در نزدیکی سالن اجتماعات شدیم. در آنجا اعضای بیشتری از شورای عالی و سران “امنو” که همچنان اصرار داشتند باقی بمانم، اطرافم را گرفتند. همه نواب رئیس و نیز اعضای سالخورده حزب از جمله “تان سری عایشه غانی”۲۳۱ و خواهر همسرم “تان سری صالحه علی”۲۳۲ و حتی “تون غزالی شافعی” و “تونکو رزالیگ حمزه” وارد […]

    نماینده‌ها آواز سر گرفته بودند و سرودهای حزب را می خواندند و داد می‌زدند: «نه! نه! استعفا نده!» سپس شماری از اعضای شورا مرا از تریبون پایین آوردند و جملگی راهی اتاق ریاست “امنو” در نزدیکی سالن اجتماعات شدیم. در آنجا اعضای بیشتری از شورای عالی و سران “امنو” که همچنان اصرار داشتند باقی بمانم، اطرافم را گرفتند. همه نواب رئیس و نیز اعضای سالخورده حزب از جمله “تان سری عایشه غانی”۲۳۱ و خواهر همسرم “تان سری صالحه علی”۲۳۲ و حتی “تون غزالی شافعی” و “تونکو رزالیگ حمزه” وارد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۲
  دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
    همچنانکه مطبوعات خارجی نیز وقتی بشنوند تصمیم به استعفا دارم ولی استعفایم را تقدیم نکرده ام، به ما خواهند خندید. برای چندین ماه مشغول برنامه‌ریزی برای کناره‌گیری بودم و با اینکه کسی را باخبر نکرده بودم شمار اندکی از دوستان از من درخواست کردند استعفا ندهم و تردیدهایی در مورد جانشینانم پیدا کرده بودند. اما من به وعده‌ای که به خود داده بودم، پایبند ماندم ولی اوضاع به رغم اینها، تنش‌آمیز بود و احساسی بود که در وصف نمی‌گنجید زیرا پس از ۲۱ سالی که به عنوان نخست وزیر […]

    همچنانکه مطبوعات خارجی نیز وقتی بشنوند تصمیم به استعفا دارم ولی استعفایم را تقدیم نکرده ام، به ما خواهند خندید. برای چندین ماه مشغول برنامه‌ریزی برای کناره‌گیری بودم و با اینکه کسی را باخبر نکرده بودم شمار اندکی از دوستان از من درخواست کردند استعفا ندهم و تردیدهایی در مورد جانشینانم پیدا کرده بودند. اما من به وعده‌ای که به خود داده بودم، پایبند ماندم ولی اوضاع به رغم اینها، تنش‌آمیز بود و احساسی بود که در وصف نمی‌گنجید زیرا پس از ۲۱ سالی که به عنوان نخست وزیر […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۱
  یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
    این مواضع آنها واقعاً مرا نسبت به آینده مالایایی‌ها نگران می‌کند. از خودم می‌پرسم کجا اشتباه کرده‌ایم؟ در این روزها ما از آموختن در تمامی عمر سخن می‌گوییم و چه بسا تعداد اندکی از خودساختگان هم باشند که می‌توانند از فرصت‌های آموزشی در مراحل بعدی زندگی خود هم استفاده کنند ولی مطمئناً آنها بسیار کمتر از جمع انبوهی از مالایایی‌های ضعیف‌النفس هستند. زمانی که به دوران بازنشستگی نزدیک شدم دیگر فرصتی برای پرداختن به همه این مشکلات نداشتم و از این پس کاری نیست که بتوانم انجام دهم؛ ایده‌هایی […]

    این مواضع آنها واقعاً مرا نسبت به آینده مالایایی‌ها نگران می‌کند. از خودم می‌پرسم کجا اشتباه کرده‌ایم؟ در این روزها ما از آموختن در تمامی عمر سخن می‌گوییم و چه بسا تعداد اندکی از خودساختگان هم باشند که می‌توانند از فرصت‌های آموزشی در مراحل بعدی زندگی خود هم استفاده کنند ولی مطمئناً آنها بسیار کمتر از جمع انبوهی از مالایایی‌های ضعیف‌النفس هستند. زمانی که به دوران بازنشستگی نزدیک شدم دیگر فرصتی برای پرداختن به همه این مشکلات نداشتم و از این پس کاری نیست که بتوانم انجام دهم؛ ایده‌هایی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۰
  شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
    من در این یادداشت‌ها به طور مفصل در مورد “سیاست اقتصادی جدید” صحبت کردم و گفتم چگونه این برنامه در کاستن از تضادهای اقتصادی بزرگ و موانع اجتماعی میان نژادها و اقوام مختلف در “مالزی” سهیم بود ولی برنامه رفع ستم‌های اجتماعی نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. ما امیدوار بودیم که از راه آموزش اغلب انواع تضادهای اجتماعی را از میان برداریم و به همین دلیل انتقادهایی را که با ادعای تبعیض در ارائه بورس‌های تحصیلی متوجه ما شد، به جان خریدیم، گو اینکه ۴۰ سال از زمان […]

    من در این یادداشت‌ها به طور مفصل در مورد “سیاست اقتصادی جدید” صحبت کردم و گفتم چگونه این برنامه در کاستن از تضادهای اقتصادی بزرگ و موانع اجتماعی میان نژادها و اقوام مختلف در “مالزی” سهیم بود ولی برنامه رفع ستم‌های اجتماعی نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. ما امیدوار بودیم که از راه آموزش اغلب انواع تضادهای اجتماعی را از میان برداریم و به همین دلیل انتقادهایی را که با ادعای تبعیض در ارائه بورس‌های تحصیلی متوجه ما شد، به جان خریدیم، گو اینکه ۴۰ سال از زمان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۳۹
  پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
    آنها هیچ تأکیدی بر انگیزه‌های اخلاقی فرد نمی‌کنند و سرانجام اینکه آنها فقط به شکل گیری شخصیت سربه راه و برخوردار از عقده خودکم بینی و فاقد اعتماد به نفس، شخصیتی که هرگز توان ایستادگی و تحمل مسئولیت و برخورداری از آگاهی اخلاقی ندارد، کمک می‌کنند. به عبارت دیگر آنها آن نوع تحول در شخصیت را تشویق می‌کنند که تابع و پذیرای دیدگاههای دینی می‌شود چون خودشان آنها را تجسم می‌بخشند و درک می‌کنند. من بر این باورم که همه افراد، توانایی انجام کارهای بزرگ و کسب مهارت‌ها و […]

    آنها هیچ تأکیدی بر انگیزه‌های اخلاقی فرد نمی‌کنند و سرانجام اینکه آنها فقط به شکل گیری شخصیت سربه راه و برخوردار از عقده خودکم بینی و فاقد اعتماد به نفس، شخصیتی که هرگز توان ایستادگی و تحمل مسئولیت و برخورداری از آگاهی اخلاقی ندارد، کمک می‌کنند. به عبارت دیگر آنها آن نوع تحول در شخصیت را تشویق می‌کنند که تابع و پذیرای دیدگاههای دینی می‌شود چون خودشان آنها را تجسم می‌بخشند و درک می‌کنند. من بر این باورم که همه افراد، توانایی انجام کارهای بزرگ و کسب مهارت‌ها و […]

Page 4 of 95« First...23456...Last »