نسخه دسکتاب

رهبر معظم انقلاب در دیدار هیأت عالیرتبه از جنبش مقاومت اسلامی :
موضوع فلسطین قطعاً به نفع فلسطینی‌ها و دنیای اسلام تمام خواهد شد
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸page 1

telegram

vijename
vijename
vijename
Hassan Habibi
harammotahar
harammotahar