Thursday, February 21, 2019
در میزگرد اطلاعات با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مجلس مطرح شد

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

گفتگوی اطلاعات با مهندس علیرضا رزم حسینی استاندارسابق کرمان

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با اطلاعات :

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

گفتگوی عمیق با دکتر جلیل عرب خردمند، رئیس شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دکترروحانی در گفتگوی مشروح با سی ان ان درنیویورک:

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

میزگرد اطلاعات با کارشناسان درباره زمان، شیوه و اهمیت آموزش های پیش از دبستان

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

بررسی تازه ترین تحولات سوریه در میزگرد اطلاعات با کارشناسان

علیرضا امیری ـ آرش میری خانی
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

صاحبنظران تعلیم و تربیت در میزگرد روزنامه اطلاعات مطرح کردند

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

بررسی حقوق شهروندی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمجید انصاری، دکتر تقی آزاد ارمکی و دکتر علی اکبر گرجی

منوچهر دین پرست
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷