Thursday, April 25, 2019
در میزگرد اطلاعات با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مجلس مطرح شد

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگوی اطلاعات با مهندس علیرضا رزم حسینی استاندارسابق کرمان

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با اطلاعات :

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگوی عمیق با دکتر جلیل عرب خردمند، رئیس شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکترروحانی در گفتگوی مشروح با سی ان ان درنیویورک:

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

میزگرد اطلاعات با کارشناسان درباره زمان، شیوه و اهمیت آموزش های پیش از دبستان

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تازه ترین تحولات سوریه در میزگرد اطلاعات با کارشناسان

علیرضا امیری ـ آرش میری خانی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

صاحبنظران تعلیم و تربیت در میزگرد روزنامه اطلاعات مطرح کردند

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی حقوق شهروندی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمجید انصاری، دکتر تقی آزاد ارمکی و دکتر علی اکبر گرجی

منوچهر دین پرست
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸