ناصر بلاغی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امید کندوجی خطبه‌سرا ، دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه گیلان - بخش اول
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

مهناز عباسی کارشناسی ارشد حقوق جزا‏
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

انسیه یوسف‌پور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت -(کانون وکلای دادگستری گیلان) - بخش سوم و پایانی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

انسیه یوسف‌پور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت -(کانون وکلای دادگستری گیلان) - بخش دوم
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

انسیه یوسف‌پور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت -(کانون وکلای دادگستری گیلان) - بخش اول
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

رضا ابوالحسنی حقوقدان
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

علی اعتمادی کارشناس ارشد حقوق
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

هادی قائمی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

هادی قائمی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران - بخش اول
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

علی اعتمادی کارشناس ارشد حقوق
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دکتر علی جوان‌بخت لاله (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی)
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دانستنی های حقوقی

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرزاد حاتم‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری- بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فرزاد حاتم‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دکتر علی جوان‌بخت (وکیل پایه یک دادگستری)
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸