وزیر اسبق فردا محاکمه می‌شود

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
145
سرویس خبر: جلسه رسیدگی به اتهامات پرویز کاظمی وزیر دولت نهم و دو متهم اقتصادی دیگر برگزار می شود.

به گزارش میزان، در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که فردا در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ??فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ??فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ??فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند .