اوراق منفعت بازار سرمایه ابزاری برای توسعه اقتصادی

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
30
امروزه در بازار سرمایه کشور و با کمک کمیته فقهی ابزارهای مالی متنوعی در دسترس سرمایه گذاران قرار دارد که با هر سلیقه ای منطبق است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن گفت: اوراق اجاره، اجاره سهام، مرابحه، سفارش ساخت، رهنی و خرید دین، مشارکت، سلف و اوراق منفعت از مهمترین انواع اوراق بدهی هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی اوراق منفعت است، افزود: این اوراق با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی طراحی شده و به توسعه کمی و کیفی بازار مالی کمک می کند.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، تامین مالی صنعت نفت کشور با استفاده از اوراق منفعت را راهی برای توسعه اقتصادی دانست و افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به توسعه صنعت نفت کشور تاکید شده و بدیهی است که هر صنعتی به تامین مالی نیاز دارد و یکی از بهترین گزینه های تامین مالی اوراق منفعت است.

وی تصریح کرد: امروز بازار سرمایه کشور از ظرفیت های متنوع و گسترده ای برای تامین مالی برخوردار است و به ویژه در بحث اوراق منفعت سازمان بورس، ارکان، سمات و مجموعه بازار سرمایه روش اثر بخش و کارآمدی را طراحی کرده اند که می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

همچنین محمدرضا نمک شناس معاون مالی شرکت هواپیمایی ماهان با اشاره به اینکه اخیرا صکوکی با عنوان اوراق منفعت منتشر شد، ابراز داشت: در بخش خصوصی، این اوراق نخستین صکوک از این نوع محسوب می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، عرضه صکوک منفعت شرکت هواپیمایی ماهان به ارزش هزار میلیارد ریال و به نرخ معین ۱۶ درصد جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت انجام شد.

نمک شناس خاطرنشان کرد: مقرر شد که در این اوراق، منافع آتی حاصل از قراردادهای اجاره تعدادی از خطوط هوایی به مدت چهار سال به شرکت واسط مالی خرداد یکم به وکالت از خریداران اوراق واگذار شود.