سرریز سدهای استان گلستان به دنبال بارش‌های بهمن‌ماه ‏

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
50
گرگان ـ خبرنگار اطلاعات: به دنبال بارش‌های مطلوب بهمن‌ماه امسال، سد وشمگیر دراین استان سرریز شد. ‏

‏مهندس حسین دهقان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان با اعلام این خبر، افزود: هم اکنون در مخازن اصلی و فرعی سد وشمگیر حدود ۳۵ میلیون متر مکعب آب وجود دارد و از ۲۷ بهمن‌ماه سرریز از این سد آغاز شده است و ادامه دارد. به این ترتیب و با برنامه ریزی و بهره برداری‌های درست از ذخیره سدها، می‌توان پیش بینی فصل زراعی خوبی را برای استان گلستان داشت.‏ ‏۱۴ سد برای ذخیره آب در استان گلستان وجود دارد.‏

مهندس علی نظری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز از آبگیری ۷۵درصدی حجم مخازن سدهای استان معادل ۲۰۲ میلیون متر مکعب تاکنون خبر داد. مهندس نظری در دیدار از سرریز سد وشمگیر گفت: با توجه به شرایط مناسب بارش‌های زمستان امسال، مخازن سدهای استان، آبگیری مطلوبی شده، به طوری که تاکنون، بزرگترین سد استان یعنی گلستان با حجم ۴۴ میلیون متر مکعب معادل ۹۳ درصد آبگیری شده است.‏ وی یادآور شد: همچنین سد وشمگیر با حجمی معادل ۳۵ میلیون متر مکعب تاکنون معادل ۹۴ درصد آبگیری شده است و سد بوستان با ۱۸ میلیون متر مکعب، معادل ۵۷ درصد و سد کبود وال با حجم ۲۲ میلیون متر مکعب معادل ۹۱ درصد آبگیری شده است.‏ مهندس نظری گفت: هم اکنون وضعیت آبگیری تالاب سد‌های استان گلستان نیز شرایط مطلوبی دارد. ‏