بازدید هیات نظامی‌جمهوری آذربایجان از دانشگاه دافوس ارتش

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
30
‌هیات نظامی‌جمهوری آذربایجان با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن دیدار با فرمانده این دانشگاه از بخش‌های مختلف دافوس ارتش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌ستاد ارتش، این هیات نظامی‌به سرپرستی سرتیپ «رحیم جعفراف» در بدو ورود به دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش مورد استقبال امیر سرتیپ دوم حسین ولیوند زمانی فرمانده دافوس قرار گرفت.

فرمانده دافوس در این دیدار با تشریح ویژگی‌ها و توانمندی‌های علمی‌و پژوهشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: دانشگاه جنگ ارتش جمهوری اسلامی‌ایران در هر دوره تحصیلی پذیرای دانشجویانی از کشورهای دوست و همپیمان است که در این امر آمادگی پذیرش و آموزش دانشجویان آذربایجانی را هم داریم. زمانی، به روابط عمیق و دوستانه ایران و آذربایجان اشاره کرد و افزود: روابط بین دو کشور همواره بعد از استقلال جمهوری آذربایجان رو به پیشرفت بوده است و این حوزه روابط می‌تواند در زمینه نظامی- دفاعی بسیار گسترده تر باشد.

در ادامه این دیدار، سرپرست هیات نظامی‌جمهوری آذربایجان هم خاطرنشان کرد: دو کشور روابط خوب و زمینه‌های بسیاری برای تقویت همکاری‌های مشترک دارند که از آن جمله می‌توان به دین و زبان مشترک با برخی از ایرانیان که در نقاطی از این کشور هستند، مرزهای گسترده آبی و خاکی و از همه مهمتر حس دوستی و صمیمیت بین دو کشور اشاره کرد.سرتیپ رحیم جعفر اف، آموزش‌های دفاعی – نظامی‌نیروهای مسلح ایران را قابل تقدیر دانست و یادآور شد: در سال‌های قبل نیروهای نظامی‌ایران به ما در زمینه‌های نظامی‌آموزش‌های بسیار مفیدی را انتقال داده‌اند

‌و ما بسیار علاقه مندیم که از دستاوردها و تجربیات نظامی‌شما بهره مند شویم.

در ادامه این بازدید، برخی از عملیات‌های مهم دفاع مقدس از جمله عملیات فتح المبین به صورت عملی‌برای هیات بازدیدکننده تشریح شد.

در ادامه، با کاشت یک اصله نهال در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به عنوان درخت دوستی دو کشور ایران و آذربایجان بر تقویت همکاری‌های نظامی‌دوکشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی‌تأکید شد.