امروز در تاریخ

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
29
تبعید متجاوزان به بحرین به کرمان و مکران
۱۸اپریل سال ۳۳۱ میلادی شاپور دوم شاه ساسانی وقت پس از سرکوب مهاجمان عرب به میش ماهیگ (جزیره بحرین) و سواحل غربی خلیج فارس که در ایام طفولیت او از صحرای عربستان به آن جزیره و قلمرو ایران مهاجرت عُدوانی کرده بودند، دستورداد که هزاران تن از آنان به روستاهای دوردست کرمان و مکران تبعید شوند. شاپور دوم پیش از تولد، شاه ایران اعلام شده بود و اعراب قبل از رسیدن او به سن رشد از خلاء قدرت در تیسفون سوء استفاده کرده و از جمله دست به مهاجرت های غیر مجاز به قلمرو ایران زده بودند.

پا گرفتن پروتستانیسم
۱۸اپریل ۱۵۲۱ «نشست ورمز»مارتین لوترکشیش آلمانی را که دست به انجام اصلاحات در مسیحیت زده بود مورد تحقیق قرارداد و در این جلسه پرسش های متعدد از او به عمل آمد و از او خواسته شد که درستی نظراتش را اثبات کند. لوتر در پایان جلسه که نوعی بازپرسی از او بود تاکید کرد که به اصلاحات ادامه خواهد داد و به تکفیر پاپ که دستگاه سلطنتی برای خود ایجاد کرده و برای کلیساها و کشیش ها قیود زائد از جمله ممنوعیت ازدواج به وجود آورده اعتناء نخواهد کرد و با این اعتراض، پروتستانیسم پاگرفت.

وقوع زلزله و حریق مرگبار سانفرانسیسکو
۱۸ اپریل سال ۱۹۰۶ ـ ساعت ۵ و ۱۲ دقیقه بامداد به وقت محلی ـ یک زمین لرزه به شدت ۷ و ۹ دهم در مقیاس ریشتِر و متعاقب آن حریق، سه چهارم شهر سانفرانسیسکو واقع در کالیفرنیای آمریکا را ویران و با خاک یکسان ساخت و با این که در آن زمان این شهر جمعیت امروز را نداشت ۷۰۰ تا چهار هزار تن کشته شدند. در میان این مقتولین ۲۷۵ تن از زندانیان شهر بودند که در ساختمان زندان کشته شدند.

خودکشی نخست وزیر یونان
الکساندروس کوریزیس نخست وزیر یونان ۱۸ اپریل ۱۹۴۱ درآستانه افتادن شهر آتن به دست نیروهای هیتلر خودکشی کرد. ارتش آلمان ششم آوریل از دو سوی ـ بلغارستان و یوگوسلاوی ـ یونان را مورد حمله قرارداده بود. یوگوسلاوی به تصرف آلمان درآمده بود و بلغارستان متحد هیتلر بود. قبلا ایتالیا ـ متحد آلمان ـ پس از تصرف آلبانی، قلمرو یونان را مورد تعرض قرارداده بود تا امپراتوری روم باستان را احیاء کند که با مقاومت سخت یونانیان رو به رو شده بود.
شکست یونان برغم کمک نظامی انگلستان در ۱۱ و ۱۲اپریل در تنگه کلیدی و ناحیه «ووی»و پیشروی تیپ های زرهی آلمان به سوی آتن کوریزیس را متاثر و افسرده کردو با شلیک گلوله خودکشی کرد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code