۸ اَمرداد آخرین مهلت برای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی هنرمندان

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
32
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه جهت ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی تا هشتم امرداد فرصت دارند.
به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، به اطلاع تمامی اعضای صندوق که تا کنون موفق به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی نشده اند می رساند، تا هشتم مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق به نشانی www.honarcredit.irنسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی اقدام کنند.
بر اساس قرار داد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه رازی، صندوق اعتباری هنر برای اولین بار بیمه تکمیلی را در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوشش ها و حـق بیمـه مناسب و متنوع به اعضای خود ارائه می‌دهد.