کوتاه و گویا/سخنی با مدعیان دولت بخصوص حضرات خبرگان ـ دام‌ظلهم...

توپ توی زمین همة ماست، نه تنها دولت…

محمدجواد حجتی کرمانی
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
43
چندی پیش نوشتم کسانی که هشتک «پشیمانی» راه انداخته‌اند، رشد سیاسی ندارند… حالا می‌بینم اینها تنها نیستند، همه توپ را توی زمین دولت می‌اندازند و از صدر تا ذیل طلبکار دولت شده‌اند که معجزه کند و اوضاع نابسامان اقتصادی را که فرآوردة سالهای سال تخریب بخصوص ۸ ساله دولت خودخواندة «بهار» است یکشبه از دولت می‌خواهند که اصلاح کند و من از پاره‌ای از مجلسیان در شگفتم که به خوبی می‌دانند مشکلات ما، چنان درهم تنیده است که جز با اجماع عام و کامل و بدون دعوا و جنجال و گروکشی و مچ‌گیری این گره‌های کور و پیچ در پیچ که مسیر آن ناپیداست، باز کردنی نیست، آنوقت در چنین شرایطی بجای آنکه عقلشان را روی هم بگذارند و همه با هم به حل مشکلات بپردازند رئیس جمهور را به مجلس فرا می‌خوانند و دولت و وزرا را «دراز» می‌کنند!…

***

نگارنده در مسائل اقتصادی تخصصّی ندارم و از گوشه و کنار چیزهایی می‌خوانم و می‌شنوم که «اقتصادیون» دولت با هم اختلاف نظر دارند و چه… و چه… و خیال می‌کنند با تعویض افراد، این کلاف سردرگم باز می‌شود و اوضاع به سامان می‌رسد…

***

حالا جمعی از حضرات بزرگوار «خبرگان» هم وارد میدان فوتبال سیاسی شده‌اند و «توپ» را به زمین دولت می‌اندازند… که یکّه و تنها، بدون اینکه «پاس» بدهند و توپ را بین خودشان و همفکرانشان می‌چرخانند، به دولت می‌گویند: «گُل بزن!…»

***

نه!، استعارة بالا برای نشان دادن وضعیّت حقیقی فوتبال سیاسی رایج امروز ما، کافی نیست. همان استعارة قدیم گویاتر است که همه بالای «گود زورخانه» نشسته‌اند و کشتی‌گیر هم نیستند و به کشتی‌گیران وسط تشک کشتی می‌گویند: «لنگِش کُن!…»

***

انصاف و عدالت کجا رفته است؟

تکرار می‌کنم صد بار و هزار بار… همه مقصریم… به‌خصوص امثال بنده(!)‌ی عمامه برسر پُر ادعا و تک‌گو و تک‌نواز!! (بعضی هم البته قاصرند ولی نتیجه یکی است).