صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  وادي ادبيات

نگاهي به انديشه هاي سياسي سعدي
علي خوشه چرخ آراني ـ مدرس دانشگاه/بخش اول
() - مقدمه: گلستان و بوستان سعدي ، يك دوره كامل از حكمت عملي است كه علم سياست و اخلاق و تدبير منزل را به زيبايي به تصوير كشيده و در اين دو اثر و ساير آثار سعدي، دلكش ترين عبارات ذكر شده است. سعدي در آثار خود، مدينه  ادامه خبر
() - سال رونق توليد دكتر محمد شيخ الرئيس كرماني گفت رهبر شعار سال جديد: سال ما سال رونق توليد هرکه با غيرت است و ميهن دوست کند اين نغز گفته را تاييد اندر اين حکمت و خردورزي هيچ عاقل نمي کند ترديد قول باشد سديد و سد نشود منصفي در قبال قول سديد همه بايد به کار برخيزند کاين سفارش  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 چهارشنبه یکم خرداد 1398- 16 رمضان 1440ـ 22 مه 2019ـ شماره 27288

 

صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه