معاون اول رئیس‌جمهوری :
شوک‌های بزرگ را از سرگذرانده‌ایم کشور به ثبات رسیده است
جهانگیری: پیچیده‌ترین گره‌های دنیا را می‌توانیم با گفتگو باز کنیم
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸