فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش :
دشمن را نباید جری کنیم
دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی‌ها بود
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸