رهبر معظم انقلاب دردیدار هزاران نفر از دانشجویان:
اشتباههای مسئولان شکافهای بزرگی در جامعه ایجاد می‌کند
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸