رئیس سازمان انرژی اتمی خبرداد
آمادگی ایران برای رسیدن سریع به ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷