عباس عراقچی‎ ‎در گفتگو با شبکه بی‌بی‌سی:
آمریکا مانع تحقق مطالبات مردم ایران از برجام است
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶