رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان:‏
سخنان رئیس جمهوری آمریکا ناشی از عصبانیت و درماندگی است
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶