جهانگیری:کمبود آب مشکل اول کشور است
کاهش بارندگی در برخی استان‌ها به ۷۰ درصد می‌رسد ودر چنین وضعی اهمیت مدیریت مصرف دوچندان می‌شود
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷