رئیس‌جمهوری در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون:‏
تعامل با دنیا، آرامش اقتصادی و رفع فقر اولویت دولت است
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷