رئیس‌جمهوری در همایش بزرگداشت آیت الله سید مصطفی خمینی:
‏امید مردم به آینده را نباید تضعیف کرد
حاج آقا مصطفی به عنوان مشاور امین امام، امید همه انقلابیون در به ثمر رسیدن نهضت بود
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶