رهبرمعظم انقلاب در ابتدای جلسه‌ درس خارج فقه :
مسئولان هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷