رهبر معظم انقلاب دردیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:
باید مرزهای دانش جهانی را گسترش دهیم
تلاش و فعالیت ده‌ها هزار نخبه در سراسر ایران ترسیم‌کننده‌ تصویری امیدبخش و واقعی از کشور است
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷